Popis materiálu LACFIRE spaľovacej komory a roštovej plochy kotlov PYROGAS

pyrogas

      

 

Kotly PYROGAS sú teplovodné splyňovacie kotly na pyrolytické spaľovanie kusového dreva a drevných brikiet s vysokou účinnosťou spĺňajúce podmienky Ecodesign, triedu 5 v zmysle EN 303.5, rakúske národné odchýlky podľa čl.15a, nemeckú národnú odchýlku BlmSchV, Stufe 2 platnú od 1.1.2017, slovinskú odchýlku Ekosklad, normy pre Švajčiarsko, Dánsko a možno na ich obstaranie využiť nenávratné finančné príspevky v rámci štátnej podpory ako napr. Nová zelená úsporám, Kotlíková dotácia, Zelená domácnostiam a pod. Kotly sú certifikované v notifikovaných a  akreditovaných skúšobných laboratóriach v pôsobnosti EU a registrovaných v nemeckom DiBt.

 

 

Korundový žiarobetón LACfire

Žiarobetónová spaľovacia komora LACFIRE 1800/20 SiC s prímesou karbidu kremíku vďaka svojej robustnosti a segmentovej konštrukcii zabezpečuje vysokú tepelnú stabilitu a zotrvačnosť, dlhú životnosť ako aj ľahkú vymeniteľnosť najviac tepelne exponovaných častí nezávisle od ostatných, čo prispieva k úsporám nákladov na dlhodobú údržbu. Vzniknutý drevoplyn je dokonale spálený v žiarobetónovej komore pri teplote do 1200°C s priamou účinnosťou nad 91%.
 

 

LACfire 1550/30 1450 °C

lacfire-1550_30

Kombinovaný mullitový žiarobetón s prímesou karbidu kremíkapre zvýšenie tvrdosti. Tvarovky z tohto žiarobetónového materiálu vynikajú vysokou pevnosťou, malými trvalými rozmerovými zmenami a tiež dobre odolávajú oteru. Sú preto často súčasťou spaľovacích kotlov na alternatívne palivá, ako sú pelety, štiepka a biomasa

 

Charakteristika :

Typ : Kombinovaný žiarobetón
Základný materiál : Mullite, SiC
Väzba : Hydraulická

 

Fyzikálne vlastnosti :

Klasifikačná teplota : 1450 °C
Teplota výpalu : 950 °C
Objemová hmotnosť : 2350 kg/m3
Pevnosť v tlaku : 105 MPa
Tepelná vodivosť : 1,85 W/m.K 

 

 

LACfire 1800/20 1600 °C

lacfire-1800_20

Korundový žiarobetón s prímesou karbidu kremíka pre zvýšenie tvrdosti. Tento žiarobetónový materiál zaručuje tvarovkám vynikajúcu oteruvzdornosť, ako aj vysokú odolnosť voči opakovaným tepelným zmenám.

 

Charakteristika :

Typ : Kombinovaný žiarobetón
Základný materiál : Korund, SiC
Väzba : Hydraulická

 

Fyzikálne vlastnosti :

Klasifikačná teplota : 1600 °C
Teplota výpalu : 950 °C
Objemová hmotnosť : 2890 kg/m3
Pevnosť v tlaku : 115 MPa
Tepelná vodivosť : 1,9 W/m.K