Vitajte na stránke spoločnosti MTH s.r.o., výrobcovi tepelnej techniky značky MODRATHERM

logomodr

Spoločnosť MTH s.r.o. je výrobcom nasledovnej tepelnej techniky značky MODRATHERM:

 

  • splyňovacie kotly s lambda sondou PYROGAS na spaľovanie dreva a drevných brikiet
  • automatické kombinované kotly s lambda sondou PYROSTAR DUO na spaľovanie drevných peliet, dreva a drevných brikiet
  • automatické kotly PYROSTAR na spaľovanie drevných peliet
  • splyňovacie kotly PYROWOOD na spaľovanie dreva a drevných brikiet
  • splyňovacie kotly ZEUS PYRO na spaľovanie dreva
  • kotly ZEUS na pevné palivá
  • lokálne plynové vykurovacie telesá PR na zemný plyn a propán/bután - tzv.gamatky 
  • akumulačné zásobníky

 

 

 

 

Výrobky sú vyvíjané v spolupráci s významnými európskymi firmami a inštitúciami v oblasti spaľovania, regulácie a dizajnu. Výrobky sú certifikované podľa platných noriem STN, EN, GOST, prípadne ďalších národných noriem v závislosti od krajiny vývozu. Výroba je zabezpečovaná na moderných výrobných zariadeniach, CNC strojoch, povrchovo sú výrobky upravované automatickou práškovacou linkou.

 

 

 

O spokojnosť užívateľov sa firma stará prostredníctvom rozsiahlej obchodnej a servisnej siete, periodických odborných školení a seminárov, ako aj ďalších marketingových aktivít.

 

 

Tradícia výroby je 50-ročná a doteraz bolo vyrobených viac než 500 000 spotrebičov, z ktorých je veľká časť doteraz v prevádzke. Firma exportuje viac jako 60% svojej produkcie do zahraničia, hlavne do Francúzska, Belgicka, Rumunska, Nemecka, Rakúska, Ruska atd.


Historia firmy :


História kovospracujúcej výroby spadá až do roku 1949. Od roku 1965 bol zahájený vývoj a výrobu teplovodných kotlov na tuhé palivo na ústredné vykurovanie. V roku 1975 bola zahájená výroba plynových kotlov.

 

1965 - zahájená výroba kotlov na tuhé palivo

1975 - zahájená výroba plynových kotlov

1990 - zahájená výroba kotlov PKM
1995 - zahájená výroba plynových radiátorov PR
1997 - zahájená výroba závesných kotlov „MAGMA“
1998 - zahájená výroba liatinových kotlov „VULKAN“
2000 - nová rada závesných kotlov „ PROMETEUS“
2001 - rozšírenie sortimentu závesných kotlov PROMETEUS
2002 - nová rada závesných kotlov „PROMETEUS PLUS“
           - zahájená výroba kotlov na tuhé palivo „ZEUS“
2002 - zahájená výroba splyňovacích kotlov „ZEUS PYRO“
2005 - konštrukčná modifikácia kotlov „ZEUS“

2008 - konštrukčná a dizajnová modifikácia plynových radiátorov PR
2008 - zahájená výroba druhej generácie splyňovacích kotlov ZEUS PYRO 

2009 - doplnenie výkonovej rady kotlov ZEUS PYRO

2011 - dizajnová modifikácia kotlov ZEUS

2013 - 2017 - vývoj a zahájenie výroby novej rady ekologických splyňovacích kotlov s lambda sondou rady PYROGAS a kotlov PYROWOOD

2017 - zahájenie výroby kombinovaných automatických kotlov PYROSTAR Duo na pelety, drevo a drevné brikety

2020 - inovovaný dizajn kotlov PYROGAS