Elektronický regulátor kotlov PYROGAS - možnosti regulácie

 

 • Regulácia ST81

 

 

 

Splyňovacie kotly PYROGAS sú riadené elektronickým mikroprocesorovým regulátorom, ktorý spĺňa všetky požiadavky na jednoduchú obsluhu a vysoký komfort. Bezpečná prevádzka kotla je zabezpečená bezpečnostnými termostatmi a bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu

 

Regulátor je vybavený nasledovnými funkciami :

 

 • Nastavenie teploty kotlovej vody a teploty zásobníka TÚV
 • Nastavenie hysterézy teploty kotlovej vody a zásobníka TÚV
 • Nastavenie teploty spínania čerpadiel ÚK a TÚV
 • Automatické vypnutie ventilátora v prípade vyhorenia paliva
 • Otáčky ventilátora nastaviteľné v 10-tich stupňoch
 • Automatické odvetrávanie komory v čase nečinnosti odťahového ventilátora (nastaviteľný čas prestávky aj čas chodu ventilátora)
 • Letný režim (len ohrev zásobníka TÚV)
 • Funkcia priority ohrevu zásobníka TÚV
 • Funkcia stáleho chodu čerpadla ÚK
 • Možnosť pripojenia izbového regulátora
 • Manuálne spustenie odťahového ventilátora, čerpadla ÚK a TÚV
 • Ochrana kotla proti prekúreniu
 • Funkcia Termik – ďalšia ochrana kotla proti prekúreniu
 • Ochrana kotla proti prekúreniu v prípade poškodenia snímača zásobníka TÚV
 • Zvuková signalizácia alarmu a signalizácia poškodenia snímačov
 • Signalizácia chodu čerpadiel ÚK a TÚV, spalinového ventilátora a manuálneho spustenia spalinového ventilátora prostredníctvom LED diód

 

 

 • Regulácia AK5000
   

 

Ďalšou možnosťou regulácie splyňovacích kotlov PYROGAS je riadenie prostredníctvm moderného elektronického regulátora, ktorý spĺňa všetky požiadavky na jednoduchú obsluhu a vysoký komfort. Bezpečná prevádzka kotla je zabezpečená bezpečnostnými termostatmi a bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu

 

 


1. grafický displej 128 x 64 pixelov s LED podsvietením pre zobrazovanie stavu kotla
2. tlačidlo ▲-prepínanie zobrazenia aktuálnych meraných hodnôt, funkcií resp. zvyšovanie nastavovanej hodnoty
3. tlačidlo ◄- vypnutie odťahového ventilátora resp. posun výberu doľava
4. tlačidlo ► - výber späť (ESC ) resp. posun výberu doprava
5. tlačidlo - prepínanie zobrazenia aktuálnych meraných hodnôt, funkcií resp. znižovanie nastavovanej hodnoty
6. tlačidlo ENTER

krátke stlačenie

- zapnutie kotla, zobrazenie kruhového ovládača a následne vypnutie kotla resp. priloženie paliva ( ventilátor na 100% )
- ukončenie priloženia paliva - ak bol v stave priloženia
- prechod do zvolenej úrovne menu, potvrdenie voľby, typu resp. uloženie hodnoty

dlhé ( 2s ) stlačenie – prechod do užívateľských nastavení automatiky kotla

7. duoLED – celkový stav OK ( zelená) / Error ( červená )

 

Bližšiu špecifikáciu nájdete tu : Popis regulátora AK5000 kotlov PYROGAS

 

Kotol môže byť opcionálne vybavený aj pripojením kotla do domácej siete, ktoré umožňuje kontrolu základných parametrov kotla a ovládanie cez aplikáciu v PC/notebooku.

 

 
 
 • Odťahový spalinový ventilátor EBM-PAPST zabezpečuje spoľahlivý odvod spalín do dymovodu a konštantný pomer spaľovacieho vzduchu ktorý je potrebný k ekologickému spaľovaniu s vysokou účinnosťou. Pri prevádzkovaní kotla na nižších teplotách môže dôjsť ku kondenzácií vlhkosti zo spalín.

       

 • Otvor pre prívod primárneho vzduchu do klapky primárneho vzduchu sa nachádza pod perforovaným čelným panelom medzi prikladacími a popolníkovými dvierkami. Funkciu klapky a čistotu komory za klapkou je nutné periodicky kontrolovať a podľa potreby vyčistiť.

 

 • Otvor pre prívod sekundárneho vzduchu sa nachádza v zadnej časti kotlového telesa. Vzduch prúdi do kotla cez kanáliky v žiarobetónových tvarovkách, čím sa predohrieva a vyúsťuje priamo do spaľovacej trysky. Množstvo vzduchu je regulavené klapkou.

 
 • Kotly sú dodávané buď s integrovaným bezpečnostným výmenníkom, ku ktorému je potrebné ešte doplniť bezpečnostný ventil s pevne nastavenou hodnotou maximálnej teploty vykurovacej vody (95 °C), ktorý chráni kotol proti prekúreniu a ktorý sa inštaluje sa na výstupný nátrubok G 1/2“ z bezpečnostného výmenníka.