trieda-5

Splyňovacie kotly PYROGAS sú moderné ekologické kotly riadené elektronickým regulátorom ST81 zPID a určené pre spaľovanie dreva a drevených brikiet.

 

Kotly PYROGAS sú vybavené nasledovnými komponentami :

 

- elektronickým regulátorom ST81 s PID reguláciou, resp. AK5000 s PID reguláciou

- čidlom teploty spalín

- odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST s plynulou moduláciou otáčok

- integrovaným medeným rebrovaným bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu

- vysokokvalitnou spaľovacou komorou zo žiarobetónu LACFIRE 1800/20 SiC

- integrovanými prednými dverami

 

Všetky tieto prvky  zabezpečujú vysoký komfort obsluhy a riadenia. 

 

Kotly spĺňajú triedu 5 v zmysle normy EN 303-5 a Ekodizajn.

 

Kotly môžu byť nad rámec hore uvedenej štandartnej výbavy naviac vybavené aj sofistifikovanou modernou reguláciou AK5000.

 

Ochrana kotla je zabezpečovaná bezpečnostnými termostatmi a bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu kotla.


Konštrukcia keramickej spaľovacej komory v zadnej časti kotla a prikladací priestor na drevo v prednej časti kotla PYROGAS chráni kotol proti nežiadúcej kondenzácii spalín, čím sa zvyšuje životnosť kotla a zjednodušuje čistenie a údržba kotla.

 

Kotly MODRATHERM PYROGAS sú určené na spaľovanie drevených brikiet a dreva s maximálnou dĺžkou paliva do 600mm podľa typu kotla a s obsahom vody do 20%. 

 

Spaľovanie dreva prebieha za vysokých teplôt na princípe splyňovania. Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 5 mm (steny spaľovacej komory, ktoré sú v styku s plameňom a vodou) a hrúbky 3 mm (steny, ktoré sú v styku len s vodou). Súčasťou vodného okruhu kotla sú aj vodné lamely v hornej časti kotlového telesa. Izolačný kryt je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 1 mm a povrchovo upravený technológiou statického nanášania práškovej farby. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata.

 

Primárny vzduch je do kotla privádzaný cez klapku v prednej časti kotla. 

 

Sekundárny vzduch je do kotla privádzaný cez otvor v spodnej časti kotla. Sekundárny vzduch vstupuje do kotla a do spaľovacieho priestoru cez otvory v žiarobetónovej tryske sekundárneho vzduchu a je privádzaný priamo do oblasti spaľovanie na primárnej tryske.

pyrogas

 

Segmentová keramická (žiarobetónová) spaľovacia komora sa nachádza v zadnej časti kotla a siaha až po vodné lamely. Spaľovacia komora je vyrobená z vysokokvalitného žiarobetónu LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Čistenie komory je veľmi jednoduché a vykoná sa z predu jednoduchým vytiahnutím 2ks zasúvacej dosky zo spaľovacej komory. Veľké množstvo žiarobetónu zabezpečuje dosiahnutie akumulácie vysokej teploty vo vnútri spaľovacej komory potrebné pre dokonalé vyhorenie emisií.

 

Moderné konštrukčné riešenie teplovýmenných plôch a spaľovacieho priestoru spolu s reguláciou kotla zaručuje dokonalosť spaľovania s vysokou účinnosťou a nízkou tvorbou škodlivých látok v spalinách.

 

 

 

V spodnej časti kotla sa nachádza masívny liatinový rošt doplnený žiarobetónovými tvárnicami, ktorý zabezpečuje vysokú teplotu v prikladacom priestore v mieste, kde je potrebné dosahovať čo najvyššie teploty.

 

Súčasne cez rošt prepadáva popol do popoľníka, ktorý sa nachádza v samostatnej spodnej časti kotla a jeho vyberanie je možné za plnej prevádzky kotla.

 

 

                            
 

 

 

V kotly je integrovaný medený bezpečnostný výmenník proti prekúreniu kotla.

Kotol je vybavený odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, ktorý zabezpečuje optimálny prísum kyslíka do spaľovacieho priestoru a samočinnou výklopnou zakurovacou klapkou, ktorá spolu s ventilátorom minimalizuje zadymenie miestnosti pri prikladaní paliva.

Kotol je vybavený prednými integrovaným dverami, ktorý dodáva kotlu moderný dizajn a znižuje teplotu prednej dotykovej plochy kotla.       

 

Výhody kotla MODRATHERM PYROGAS :

 

 • spaľovanie mäkkého aj tvrdého dreva
 • primárny aj sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu
 • vysoká účinnosť - nízka spotreba paliva
 • ekologické spaľovanie - nízke emisné hodnoty - trieda 5 podľa EN 303-5 
 • zabudovaný bezpečnostný výmenník proti prekúreniu
 • automatické vypnutie odťahového ventilátora po vyhorení paliva
 • veľký prikladací priestor
 • samostatná popoľníková časť oddelená od spaľovacieho priestoru - čistenie aj počas prevádzky kotla
 • termostatická regulácia odťahového ventilátora
 • segmentová keramická komora LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou
 • zabudovaný odťahový ventilátor spalín - minimalizovania zadymenia pri prikladaní
 • prevádzka kotla riadená moderným elektronickým regulátorom ST81 zPID

1611566875pyrogas-st-81

 

 

Splyňovacie kotly PYROGAS sú riadené elektronickým mikroprocesorovým regulátorom, ktorý spĺňa všetky požiadavky na jednoduchú obsluhu a vysoký komfort. Bezpečná prevádzka kotla je zabezpečená 2 bezpečnostnými termostatmi a bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu. Popis funkcií regulátora je popísaný v časti „Regulačné a zabezpečovacie prvky“

 

Kotol je možné pripojiť k vykurovacej sústave závitovými spojmi G 6/4“ alebo G 2“ v závislosti od prevedenia . Napojovacie nátrubky bezpečnostného výmenníka sú vyhotovené so závitmi G 1/2“.