pyrogas

Konštrukčné a užívateľské výhody kotlov PYROGAS

 

 

  • Kotly PYROGAS sú teplovodné splyňovacie kotly na pyrolytické spaľovanie kusového dreva a drevných brikiet s vysokou účinnosťou spĺňajúce podmienky Ecodesign, triedu 5 v zmysle EN 303.5, a v závistlosti od preverdenia aj rakúske národné odchýlky podľa čl.15a, nemeckú národnú odchýlku BlmSchV, Stufe 2 platnú od 1.1.2017, slovinskú odchýlku Ekosklad, normy pre Švajčiarsko, Dánsko a možno na ich obstaranie využiť nenávratné finančné príspevky v rámci štátnej podpory ako napr. Nová zelená úsporám, Kotlíková dotácia, Zelená domácnostiam a pod. Kotly sú certifikované v notifikovaných a akreditovaných skúšobných laboratóriach v pôsobnosti EU a registrovaných v nemeckom DiBt.

  • Žiarobetónová spaľovacia komora LACFIRE 1800/20 SiC s prímesou karbidu kremíku vďaka svojej robustnosti a segmentovej konštrukcii zabezpečuje vysokú tepelnú stabilitu a zotrvačnosť, dlhú životnosť ako aj ľahkú vymeniteľnosť najviac tepelne exponovaných častí nezávisle od ostatných, čo prispieva k úsporám nákladov na dlhodobú údržbu. Vzniknutý drevoplyn je dokonale spálený v žiarobetónovej komore pri teplote do 1200°C s priamou účinnosťou 90%

 

  • V masívnej liatinovej roštovej ploche sú žiarobetónové akumulačné vložky LACFIRE zabezpečujúce stáložiarosť uhlíkov až do ich úplného vyhorenia a následného prepadnutia dohoreného drobného popola do samostatného popolníka. Toto konštrukčné riešenie umožňuje vyberať popol z kotla počas plnej prevádzky. Toto riešenie jednak prispieva k dokonalejšiemu uvoľnovaniu horľavých plynov z dreva ako aj chráni kotol pred priamych stykom uhlíkov s teplovodnou plochou, čo pozitívne vplýva na životnosť kotla.

 

  • Oddelené zadné spaľovanie od popolníkovej plochy a turbulátory (brzdiče spalín - opcia) významne znižujú riziko vírenia popolčeka a jeho podiel v spalinách, pričom popol prepadáva do samostatnej popolníkovej časti

 

  • Konštrukčné riešenie primárnej dýzy zabezpečuje spoľahlivý proces spaľovania dreva ako aj drevných brikiet