Hlavné rozmery:

 

     

 

 

PYROGAS 20 26/28 37/45
A  915   915 1115
B 530 530 530
C 740 740 940
D 265 265 265
E 670 670 670
F 1145 1145 1145
G 975 975 975
H 65 65 65
I 115 115 115

 

 

 Funkčná schéma kotla:

 

 

 

Legenda:

 1. predné krycie dvere
 2. zakurovacia klapka
 3. ovládanie zakurovacej klapky
 4. kotlové teleso
 5. nakladacie dvierka
 6. hlavná posuvná klapka primárneho vzduchu
 7. kryt tepelnej izolácie dvierok
 8. spodné dvierka
 9. roštové dvierka
 10. popoľník
 11. žiarobetónové tvárnice
 12. liatinová roštová plocha
 13. posuvná klapka sekundárneho vzduchu
 14. žiarobetónové lôžko spaľovacej komory LACFIRE
 15. žiarobetónová sekundárna tvárnica LACFIRE
 16. primárna žiarobetónová dýza LACFIRE
 17. tepelná izolácia
 18. spaľovacia komora–žiarobetónové tvárnice LACFIRE
 19. komora odvodu spalín - vyústenie dymovodu fi150
 20. čidlo teplot spalín
 21. spalinový odťahový ventilátor EBM-PAPST
 22. vrtuľa spalinového ventilátora
 23. tepelný výmenník
 24. usmerňovač spalín (pri čistení spalinových ciest vybrať cez zakurovaciu klapku 2)
 25. mikroprocesorový regulátor kotla 

 

Tabuľka technických údajov: 

 

MODRATHERM PYROGAS
Typ   PYROGAS 20 PYROGAS 26 PYROGAS 28 PYROGAS 37 PYROGAS 45
Menovitý tepelný výkon kW 20 26 30 37 44
Trieda kotla ( EN 303-5) - 5
Doporučené palivo ( EN 303-5) -

guľaté drevo mäkké A1 a tvrdé A2

štiepané drevo B1

maximálna vlhkosť paliva 20%

Účinnosť % 89 - 90
Objem vody l 68 83
Priemerná teplota spalín pri menovitom výkone °C 180 175 185
Minimálne teplota vratnej vody na vstupe °C 65
Maximálny prevádzkový tlak kotla bar 2,5
Max.prevádzkový tlak bezpečnostného výmenníka bar 6
Spalinový priestor l 31
Prikladací priestor l 99 140
Dĺžka paliva mm 400 550
Rozmery kotla ( š x v x h ) mm 530x1145x1000 530x1145x1200
Doporučený ťah komína Pa 17-20 20-25
Celková hmotnosť kotla kg 347 345 347 385 388
Rozmery popoľníka ( š x v x h ) mm 360x50x480 360x50x480
Rozmery plniaceho otvoru ( š x v ) mm 390x360 390x360 390x360 390x360 390x360
Pripájací priemer hrdla odvodu spalín mm 150
Sieťové napätie / kmitočet V / Hz 230/50
Elektrický príkon W 50
Elektrické krytie IP 40