pyrogas---predny-pohlad

MODRATHERM PYROGAS Lambda 20 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 22 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou Lambda-reguláciou AK5000, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, servomotorom Belimo na prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, Lambda-sondou Bosch LSU 4.9, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

 

MODRATHERM PYROGAS Lambda 26 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 26 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou Lambda-reguláciou AK5000, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, servomotorom Belimo na prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, Lambda-sondou Bosch LSU 4.9, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

 

MODRATHERM PYROGAS Lambda 28 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 32 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou Lambda-reguláciou AK5000, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, servomotorom Belimo na prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, Lambda-sondou Bosch LSU 4.9, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

 

MODRATHERM PYROGAS Lambda 37 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 37 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou Lambda-reguláciou AK5000, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, servomotorom Belimo na prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, Lambda-sondou Bosch LSU 4.9, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

 

MODRATHERM PYROGAS Lambda 45 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 45 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou Lambda-reguláciou AK5000, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, servomotorom Belimo na prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, Lambda-sondou Bosch LSU 4.9, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

 

MODRATHERM PYROGAS Lambda 55 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 55 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou Lambda-reguláciou AK5000, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, servomotorom Belimo na prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, Lambda-sondou Bosch LSU 4.9, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.

 

MODRATHERM PYROGAS Lambda 65 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 63 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou Lambda-reguláciou AK5000, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, servomotorom Belimo na prívod primárneho a sekundárneho vzduchu, Lambda-sondou Bosch LSU 4.9, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným výmenníkom tepla proti prekúreniu.