Inovatívnosťou k technickej vyspelosti

pyrogas---predny-pohlad

                                                           

 

 

Výrobca kotlov na biomasu rady ZEUS, ZEUS PYRO, PYROGAS, PYROSTAR  a PYROSTAR Duo s 50 ročnou tradícou ich vývoja a výroby v Modre a predajom v Európskej únii od jej vzniku

 

 

 

 

 

 

NIEKTORÉ HLAVNÉ VŠEOBECNE PLATNÉ ZÁSADY EFEKTÍVNEHO KÚRENIA

 

  • Používajte drevo s vlhkosťou nie viac ako 20%. Prečo? 1 kg surového nedávno vyťaženého dreva obsahuje 0,5 litra vody, ktorá podstatne znižuje kvalitu spaľovania. Skladujte drevo nakálané, nie menej ako 2 roky a náklady na vykurovanie sa znížia o viac ako 40%. Čím je nižšia vlhkosť dreva, tým vyššia je jeho výhrevnosť.

 

  • Drevo, uhlie a koks sú svojím chemickým zložením veľmi odlišné palivo, a preto sa pri kúpe kotla podľa toho riaďte. Prečo? Drevo obsahuje až 80% horľavých prchavých plynov, ktoré sú jeho hlavnou energetickou zložkou. Konštrukcia každého kotla má zodpovedať palivu, pre ktoré je určené. Kotly tzv. univerzálne, väčšinou liatinové spaľujúce koks, uhlie, drevo nie sú efektívnym riešením, ak v ňom budete kúriť drevom. Kotol konštruovaný iba na drevo má cca o 30% menšiu spotrebu paliva. Ročne to predstavuje úsporu cca 240 Eur. Za 10 rokov je to 2.400 Eur.

pyrogas---keramika-1

 

  • V ohnisku, kde dochádza k horeniu dreva, čím je spravidla roštová plocha, resp. keramická spaľovacia komora , je žiaduce, aby bola dosiahnutá čo najväčšia teplota spaľovania. Prečo? Horľavé plyny uvoľňujúce sa z dreva pri jeho horení potrebujú pre spaľovanie teplotu min. 300ºC a pre dokonalé ekologické vyhorenie teplotu min. 700ºC. Táto teplota je dosiahnuteľná, ak nie je roštová plocha nežiaduco chladená, napr. veľkým prebytkom vzduchu. Nevhodné sú vodou chladené rošty. Vhodným prostredím je keramický a liatinový rošt alebo ich kombinácia. Pre teploty spaľovania nad 700ºC je vhodným riešením kotol splyňovací s elektronicky riadeným procesom spaľovania, čo zvyšuje účinnosť kotla o 10-15%, t.j. na úrovni cca 90%.

 

  • Do vykurovacieho okruhu inštalujte zmiešavací ventil a podľa možností aj vyrovnávaciu alebo akumulačnú nádrž. Prečo? Vždy, keď poveternostné podmienky sú miernejšie, napr. iba slabý mráz, alebo plusové teploty, vzniká pri správne nadimenzovanom kotle a správnom kúrení prebytočné teplo. Toto teplo je energeticky využiteľné na kúrenie iba ak sú tieto nádrže vo vykurovacom okruhu zabudované.

trieda-5

 

  • Kúrte tak, aby vratná voda neklesala pod 60-65ºC. Prečo? Prevádzkovaním kotla pod túto teplotu vzhľadom na vlastnosti dreva dochádza ku kondenzácii pár, dechtovaniu, koncentrácii jedovatých plynov a agresívnych kyselín.

 


Rešpektovaním horeuvedených zásad sa chováte ohľaduplne k životnému prostrediu, v ktorom žijete, šetríte náklady na kúrenie, predlžujete životnosť kotla a zvyšujete si komfort kúrenia.