DREVENÉ BRIKETY

 

 

Drevené brikety sú ekologické palivo vyrábané z drevnej hmoty - hoblín.

 

Drevná hmota sa lisuje pri vysokej teplote a tlaku bez chemických prísad. Brikety sa vyrábajú z mäkkého ako aj tvrdého dreva, niektoré typy sa vyznačujú nízkou popoľnatosťou.

 

Kvalitné drevené brikety sa vyznačujú nasledovnými parametrami :

 

 • výhrevnosť = 18,9 MJ/kg
 • obsah popoľa = 0,3 - 0,4%
 • obsah vody = 8,2 - 8,5%
 • nerozpadávajú sa pri horení

 

Drevené brikety vyrobené z biopalív s ručnou dodávkou majú najdlhší čas horenia.

 

Brikety sa obvykle dodávajú v balení po 4 alebo 5ks o hmotnosti 10kg.

 

Hoci bežne sa drevené brikety dajú spaľovať skoro  v každom kotle, ich úsporné a kvalitné vyhorenie sa dosiahne iba v kotle , ktoré je na toto palivo certifikované.  Naše nové kotly PYROGAS na spaľovanie drevených briekiet certifikované sú.

 

Kotly certifikované na spaľovanie drevených brikiet  :

 

 • MODRATHERM PYROGAS 20
 • MODRATHERM PYROGAS 26
 • MODRATHERM PYROGAS 28
 • MODRATHERM PYROGAS 37
 • MODRATHERM PYROGAS 45
 • MODRATHERM PYROGAS 55
 • MODRATHERM PYROGAS 65