DREVO

 

 

Vlhkosť dreva je jednou z najdôležitejších vlastností, ktorá ovplyvňuje jeho výhrevnosť a následne kvalitu spaľovania.  Je preto dôležité používať drevo s vlhkosťou nie vyššou ako 20%. Prečo je to tak?

 

1kg surového nedávno vyťaženého dreva obsahuje 0,5 litra vody, ktorá podstatne znižuje kvalitu spaľovania.  Takéto drevo má podstatne nižšiu výhrevnosť a veľká časť energie sa spotrebuje na odparenie tejto vody, čo v konečnom dôsledku znamená výrazne vyššiu spotrebu paliva a tým aj výrazne vyššie náklady na kúrenie.

 

Naviac pri spaľovaní vlhkého dreva dochádza k tvorbe dymu a vodnej pary, ktoré sa navzájom viažu a vzniká decht, ktorý je nežiadúci, nakoľko obsahuje kyselinu sírovú. Vlhké drevo zle horí, dáva menej tepla, tvorí sa dym a skracuje sa životnosť kotla a komína.

 

V dnešnej dobe je dôležité si uvedomiť a rešpektovať, že spaľovanie vlhkého dreva má negatívny dopad na životné prostredie, v ktorom žijete aj Vy.

 

Spaľovaním správneho dreva dosiahnete maximálny výkon, nižšie náklady na kúrenie, jednoduchšie čistenie a dlhšiu životnosť kotla.

 

Pre bližšie informácie uvádzame nižšie tabuľku vplyvu vlhkosti dreva na efektívnosť kúrenia. Z tabuľky je vidno, že spalovaním čerstvého dreva Vám klesne výkon o 50% a spotreba paliva sa Vám zdvojnásobí.

 

 

Tabuľka vplyvu vlhkosti dreva na efektívnosť kúrenia

 

 

skladované  v mesiacoch vlhkosť  % výhrevnosť MJ/kg spotreba dreva v kg spotreba dreva v prm náklady v EUR/prm náklady v EUR/GJ hmotnosť 1prm v kg

-

0 18,1          
27 - 36 10 16,1 10 726 16,5 493 2,8 598
19 - 26 20 14,1 12 318 18,95 566 3,2 650
11 - 18 30 12,1 14 442 22,22 664 3,8 768
5 - 10 40 10,1 17 416 26,79 800 4,6 930
3 - 4 50 8,1 21 716 33,41 998 5,7 1177
čerstvé drevo 60 6 29 317 45,1 1347 7,7  

 

Spotreba tepla domu pri stratách 20 kW je 175,9 GJ/rok.

1prm dreva = cca 650kg

prm = priestorový meter

Palivo : buk, dub

Typ : štiepané

Cena 1prm = 33 Eur

 

 

 

Vplyv vlhkosti dreva na jeho chemické zloženie a výhrevnosť :

 

 

  čerstvé drevo (50% vody) 1 rok sušené drevo (30% vody) 2 roky sušené drevo (20% vody)
výhrevnosť dreva 8,1 MJ/kg 12,1 MJ/kg 14,1 MJ/kg
w - voda w = 0,5kg = 50% w = 0,214kg = 30% w = 0,125kg = 20%
O - kyslík O = 0,225kg = 22,5% O = 0,225kg = 31,5% O = 0,225kg = 36%
C - uhlík C = 0,250kg = 25% C = 0,250kg = 35% C = 0,250kg = 40%
H - vodík H = 0,025kg = 2,5% H = 0,025kg = 3,5% H = 0,025kg = 4%
hmotnosť dreva 1kg 0,714kg 0,625kg

 

Z uvedenej tabuľky je vidno, čo sa deje s drevom jeho sušením. Surové drevo s hmotnosťou 1kg obsahuje 0,5kg vody. Po jednom roku sa obsah vody zmenší na 30% a po 2 rokoch sa objem vody zmenší na na 20%, čím sa zníži aj hmotnosť paliva.

 

Z dôvodu zníženia hmotnosti paliva sa zvýši koncentrácia aktívnej horľavej látky. Preto sa zvýši aj merné množstvo energie, čiže jeho výhrevnosť. Užívateľ kotla tak efektívnejšie spaľuje drevo, produkuje menej emisií znečistujúcich látok, zníži sa mu spotreba a predĺži životnosť kotla.

 

Najlepšie výsledky pri sušení dosiahnete, pokiaľ drevo bude pod prístreškom a dostatočne vetrané. 

Nedoporučujeme skladovat drevo v pivnici, nakoľko môže drevo splesnivieť a zhniť, čím sa drevo znehodnocuje a stráca svoju energetickú hodnotu. 

 

Výhrevnosť hlavných druhov palivového dreva a ich objemová hmotnosť :

 

Druh paliva Objemová hmotnosť sušiny Objemová hmotnosť pri vlhkosti 25% Výhrevnosť pri vlhkosti 25%
  kg/m3 kg/pm kg/prm MJ/kg MJ/pm MJ/prm
Buk 650 865 585 12,5 10 830 7 320
Dub 630 840 565 13,2 11 050 7 430
Smrek 430 575 415 13,1 7 350 5 440
Jedľa 430 575 415 14 8 040 5 800
Borovica 510 680 495 13,6 9 250 6 730
Hrab 680 905 610 12,1 10 970 7 400
Agát 700 930 630 12,7 11 850 8 030
Topoľ 400 530 360 12,3 6 540 4 440
Vrba 500 665 450 12,8 8 490 5 740
Breza 585 780 525 13,5 10 550 7 100

pm = 1 m3 plnej drevenej hmoty (plnometer)

prm = 1 m3 polien,obsahuje cca 60 - 75% dreva (priestorový meter)

 

 

Vplyv vlhkosti hlavných typov drevín na jeho hmotnosť, tepelný výkon a výhrevnosť :

 

  vlhkosť dreva 20% vlhkosť dreva 30% vlhkosť dreva 40% vlhkosť dreva 50%
  váha výkon výhrevnosť váha výkon výhrevnosť váha výkon výhrevnosť váha výkon výhrevnosť
  kg/m3 kWh/kg MJ/kg kg/m3 kWh/kg MJ/kg kg/m3 kWh/kg MJ/kg kg/m3 kWh/kg MJ/kg
Buk 813 3,8 13,6 929 3,2 11,6 1083 2,7 9,6 1300 2,1 7,6
Dub 794 3,9 14,1 907 3,4 12,1 1058 2,8 10,1 1270 2,3 8,1
Smrek 538 3,9 14,1 614 3,4 12,1 717 2,8 10,1 860 2,3 8,1
Jedľa 531 4,2 15 607 3,6 13,0 708 3,1 11,0 850 2,5 9,0

 

 

Drevo môžete spaľovať v týchto našich kotloch :

 

 • MODRATHERM ZEUS 25
 • MODRATHERM ZEUS 30
 • MODRATHERM ZEUS 35
 • MODRATHERM ZEUS 40

 

 • MODRATHERM ZEUS PYRO 26
 • MODRATHERM ZEUS PYRO 30
 • MODRATHERM ZEUS PYRO 36
 • MODRATHERM ZEUS PYRO 42

 

 • MODRATHERM PYROGAS 20
 • MODRATHERM PYROGAS 26
 • MODRATHERM PYROGAS 28
 • MODRATHERM PYROGAS 37
 • MODRATHERM PYROGAS 45
 • MODRATHERM PYROGAS 55
 • MODRATHERM PYROGAS 65

 

 • MODRATHERM PYROSTAR DUO 18
 • MODRATHERM PYROSTAR DUO 25
 • MODRATHERM PYROSTAR DUO 30
 • MODRATHERM PYROSTAR DUO 50