drevo

KUSOVÉ DREVO alebo DREVNÉ BRIKETY ?

 

Obidve palivá u splyňovacích kotlov s ručným prikladaním sú ekonomicky výhodné a s moderným kotlom i veľmi ohľaduplné k životnému prostrediu.

 

KUSOVÉ DREVO

 

Najčastejšou a najpresnejšou využívanou jednotkou množstva predávaného palivového dreva je :

 • priestorový meter rovnaný, skratka prmr
 • priestorový meter sypaný, skratka  prms

 

Najvhodnejšie a najdostupnejšie drevo na kúrenie na trhu je drevo tvrdé - buk, dub.

 

Čerstvé drevo počas skladovania kým je vhodné na kúrenie stratí až 40% svojej hmotnosti.

 

hmotnosť dreva prmr prms výhrevnosť
čerstvé drevo - vlhkosť 55-60% 720 - 750 kg 500 - 550 kg  8 - 9 MJ/kg
suché drevo - vlhkosť 15-20% 430 - 450 kg 300 - 330 kg 15 - 16 MJ/kg

 

V predajniach palív je všeobecne dostupné väčšinou iba drevo čerstvé, ktoré ešte nedávno bolo rastúcim stromom.

 

Cena 1 prmr dreva nenaštiepaného o dĺžke 1bm je cca 35 - 40 Eur.

Cena 1 prmr dreva naštiepaného o dĺžke 33-50cm je cca 65 - 70 eur.

 

Po zohľadnení horeuvedených faktorov je cena 1kg dreva použiteľného na kúrenie 0,15 Eur.

 

Výhody dreva :

 • najnižšia cena zo všetkých druhov palív
 • skladovateľnosť vonku mimo interiéru

 

Nevýhody dreva :

 • nutnosť skladovať čerstvé drevo 2 roky kým je použiteľné na kúrenie.
 • pracnosť obsluhy

 

brikety-drevene

DREVNÉ BRIKETY

 

Drevné brikety sú zlisované piliny, hobliny resp štiepka do tvaru valcov resp. tehál a predávajú sa najčastejšie v 10 kg balení do plástovej fólie.

 

Cena 1 kg drevných brikiet v závislosti od druhu brikiet je 0,14-0,20 Eur/kg.

 

Výhrevnosť drevných brikiet je 17-18 MJ/kg


 

Výhody drevných brikiet:

 • čistota a ľahkosť manipulácie
 • predávajú sa v suchom stave vhodnom na okamžité kúrenie
 • dlhší doba horenia oproti drevu cca o 1/3


Nevýhody drevných brikiet:

 • nesmú počas skladovania zvlhnúť-zatiecť, namoknúť
 • viaceré druhy lacnejšich brikiet zväčšujú počas horenia svoj objem, čo môže negatívne ovplyvniť proces horenia – vytvorí sa klenba v horenisku apod., doporučenie-neplniť takýmito briketami nakladací priestor doplna.
   

Spoločná prednosť kusového dreva a drevných brikiet:

 

 • patria medzi ekologické a obnoviteľné zdroje energie
 • v moderných kotloch horia v nízkoemisnom režime a v takom prípade sú také kotly zaradené v podporných a dotačných programoch pre domácnosti pri jeho obstarávaní resp. i obstaraní celého vykurovacieho systému
 • zo všetkých druhov palív sú ekonomicky najvýhodnejším palivom


Splyňovacie kotly PYROGAS sú certifikované na kusové drevo aj drevné brikety, sú v zmysle EN 303-5 v triede 5 a spľňajú tiež požiadavky Ekodesign pre dotačné programy.