Hlavné rozmery:

  

 

  

 

 

 ZEUS 25  30  35/40 
 Rozmer A  760  910 910 
 B  435  435  535
 C  1120  1120  1120
 D  120  120  120
 E  985  985  985
 F  600  600  600
 G  130  130  130
 H  900  900  900
 K  70  70  70
 L  217,5  217,5  267,5
 M  380 380   480

 

 

Funkčná schéma kotla:

 

 

 

Legenda:

 

 1. nakladacie dvierka
 2. liatinové článkové rošty
 3. popolníkové dvierka
 4. klapka prívodu spaľovacieho vzduchu
 5. popolník
 6. tepelná izolácia
 7. nátrubok výstupnej vody G 6/4“
 8. vyústenie dymovodu s komínovou  klapkou
 9. články spalinových ciest
 10. napojovacie otvory bezpečnostného výmenníka resp. integrovaného výmenníka TÚV G 1/2“
 11. spalinový priestor
 12. šamotová tvárnica (len verzia ZEUS 30,35, 35/40)
 13. nátrubok vratnej vody G 6/4“
 14. usmerňovacia klapka toku spalín
 15. usmerňovač spalín (pri čistení spalinových ciest vybrať cez usmerňovaciu klapku 14)
   

Tabuľka technických údajov:

 

MODRATHERM ZEUS
Typ   ZEUS 25 ZEUS 30 ZEUS 35 ZEUS 40
Rozsah tepelného výkonu ( min/max) kW 8/27 10/32 12/37 14/42
Účinnosť % 74 - 78
Doporučené palivo ( EN 303-5) -

guľaté drevo mäkké A1 a tvrdé A2

štiepané drevo B1

maximálna vlhkosť paliva 20%

Náhradné palivo - drevene brikety, uhlie
Maximálna dĺžka dreva

mm

400 550 550 550
Objem vody l 50 56 68 68

Tlaková strata kotla 

pri V=1,5 m3 . h-1 ( ∆ p=2V2)

mbar 3,1 3,2 4,7 5
Prikladací priestor l 61 83 110 110
Doporučený ťah komína Pa 15
Maximálny prevádzkový tlak kotla bar 2,5
Max. tlak bezpečnostného výmenníka bar 6
Rozmery plniaceho otvoru ( š x v ) mm 290 x 360 390 x 360
Rozmery kotla ( š x v x h) mm 435x1120x760 435x1120x910          535x1120x910           
Celková hmotnosť kotla kg 200 237 280 282
Pripájací priemer hrdla odvodu spalín mm 150