zeus-orezany-kotol-2012

 

Vážený zákazník,


Chcete kúriť ÚSPORNE ? 

  • mať štvrtinové náklady v porovnaní s ostatnými, bežne dostupnými zdrojmi palív t.j. elektrina, plyn, uhlie, koks?
  • mať takto lacnú aj teplú úžitkovú vodu?

 

To dosiahnete s kotlami na ústredné kurenie ZEUS, ktoré sú prednostne konštruhované na spaľovanie dreva tak, aby ste zároveň kúrili aj POHODLNE. 

  • dlhý interval prikladania paliva
  • veľkosť prikladacích dvierok a spaľovacej komory vám umožní používať až 55cm dlhé kusy polien,
  • v kotle zabudovaná zakurovacia klapka vám ochráni miestnosť proti zadymovaniu pri otváraní dvierok
  • v kotle zabudovaný termostatický regulačný ventil vám zabezpečí udržovanie nastavenej teploty
  • v kotle zabudované bezpečnostné zariadenie spoľahlivo ochráni váš kotol proti prekúreniu.


Zároveň pri prevádzkovaní tohoto kotla i Vy tak prispejete k šetrnému správaniu sa voči životnému prostrediu. Drevo a drevná hmota vôbec patrí k najdostupnejším zdrojom obnoviteľnej energie. Význam biomasy tohoto druhu neustále rastie. Je dôležité vedieť, že každé palivo má inú výhrevnosť, iný obsah prchavých látok, iný obsah vody, iný obsah škodlivých látok a teda ten istý kotol má iný výkon aj inú účinnosť pre rôzne druhy palív, viď. tabuľka:

 

 

Výhrevnosť

MJ/kg

Účinnosť pre spaľovaní dreva

%

výkon kotla v kW  pri počte článkov

4   5   6   7   8                   

priem.ročné náklady na vykurovanie (kotol 24 kW)
drevo kusové    14 78 16 20 25 30 35 650 Eur
uhlie čierne 23 55 18 23 31 39 46 1 530 Eur
koks 27 60 23 30 38 45 50 1 700 Eur

ZEUS typ

drevo 

   

    -   -   25 30 35  

 

 


Horeuvedené faktory preto významne ovplyvňujú voľbu konštrukcie každého kotla podľa toho pre ktoré palivo je určený. V praxi to znamená, ak sa rozhodnete kúriť drevom a potrebujete ,alebo doteraz sta mali kotol napr. 24 KW na koks, / u starších typov kotlov može byť v dokumentácii kotla namiesto druhu paliva uvedený nesprávny údaj „na pevné palivo“/, tak takýto kotol má v prípade dreva iba 16 KW. Preto veľkosť kotla vyberajte podľa tejto tabuľky, ktorá vychádza s platnej normy STN-EN 303.5.

Pre správny výber výkonu kotla uvádzame výkonové porovnanie kotlov ZEUS s liatinovými kotlami pri spaľovaní dreva. Uvádzané výkony sú v súľade s STN EN 303-5. Uvádzanie výkonov liatinových kotlov podľa starých noriem ČSN 070240 je nesprávne a neplatné.

      -          =  liatinový kotol 4 článkový  =  výkon 16 kW pri spaľovaní dreva
      -          =  liatinový kotol 5 článkový  =  výkon 20 kW pri spaľovaní dreva
ZEUS 25    =  liatinový kotol 6 článkový  =  výkon 25 kW pri spaľovaní dreva
ZEUS 30    =  liatinový kotol 7 článkový  =  výkon 30 kW pri spaľovaní dreva

ZEUS 35    =  liatinový kotol 8 článkový  =  výkon 35 kW pri spaľovaní dreva

 

Veľká výhoda oproti liatinovým kotlom je konštrukcia, ktorá dosahuje nižšie emisné limity, dlhšiu dobu horenia a väčší užívateľský komfort.
Jednoducho povedané, každé palivo vyžaduje inú konštrukciu. Latinové kotly sú konštruované na spaľovanie uhlia a koksu, ktoré horí žiarom a nedostatočne spaľujú drevo, ktoré horí plameňom. Pri horení sa uvoľnujú sa prchavé látky, ktoré na ich dokonalé vyhorenie vyžadujú dlhé spalinové cesty, aby vyhoreli. Kotly ZEUS tieto cesty majú a sú konštruované práve na spaľovanie dreva, aby uvoľnené prchavé látky odovzdali ešte časť svojej energie.

 

Ak sa rozhodnete pre kotol ZEUS, poradíme Vám zároveň ako optimalizovať spaľovací proces a tak ušetriť na prevádzkových nákladoch vôči tzv. univerzálnym kotlom najneskôr do 5 rokov sumu rovnajúcu sa kúpnej cene kotla. Samozrejme,že informácie ako efektívne a ekologicky kúriť drevom Vám radi sposkytneme kedykoľvek nás o to požiadate.


Ako sa správne rozhodnúť pri výbere kotla ZEUS:

 

   typ kotla    rozsah výkonu   vykurovana plocha    možnosti použitia
ZEUS 25.1       8-27 KW               140-280m²   bez ochladzovacieho výmenníka
ZEUS 30.1    10-32 KW                170-340m²   bez ochladzovacieho výmenníka
ZEUS 35.1    12-37 KW                200-400m²   bez ochladzovacieho výmenníka
ZEUS 25.2      8-27 KW                140-280m²   s ochladzovacím výmenníkom
ZEUS 30.2    10-32 KW                170-340m²   s ochladzovacím výmenníkom
ZEUS 35.2    12-37 KW                200-400m²   s ochladzovacím výmenníkom
ZEUS 25.3      8-27 KW                140-280m²   s ohrevom teplej úžitkovej vody
ZEUS 30.3    10-32 KW                170-340m²   s ohrevom teplej úžitkovej vody
ZEUS 35.3    12-37 KW                200-400m²   s ohrevom teplej úžitkovej vody

Pri výbere kotla je vhodné sa poradiť s projektantom UK.