Hlavné rozdiel medzi kotlami s roštovou plochou s liatinovými roštami a s roštovou plochou s oceľových trubiek.

zeus---rostova-plocha-pg

 

Na rozdiel od niektorích konkurenčních kotlov na trhu, ktoré majú roštovú plochu z oceľových trubiek naplnených vodou, pričom toto konštrukčné riešenie je nevhodné, naše kotly majú v spodnej časti spalinového priestoru roštovú plochu z masívnych liatinových roštov s dlhou životnosťou spolu aj s tvarovkou zo šamotu, resp. žiarobetónu.

 

Hlavný, funkčne podstatný rozdiel je v roštovej ploche. ZEUS má roštovú plochu zo segmetových robustných liatinových roštov a od výkonu 30 KW majú kotly ZEUS navyše šamotové lôžko v zadnej časti roštovej plochy.

 

Niektoré kotly na trhu majú roštovú plochu z oceľových trubiek, ktoré sú súčasťou vodného plášťa, /vodou chladené/, niekedy nazývané aj ako trubkovnicový rošt zavodnený. Toto riešenie je sice lacnejšie, ale pre akékoľvek spaľovanie dreva úplne nevhodné .

 

Na roštovej ploche v mieste spaľovania - horenia dreva je žiaduce a pre kvalitné a efektívne spaľovanie nevyhnutné, aby drevo nebolo v priamom styku s vodným prostredím, nakoľko voda je nežiaducim chladivom. Drevo vzhľadom na jeho chemické zloženie, sa z 80% skladá z horľavých, prchavých látok najmä plynov , ktoré pre horenie potrebujú teplotu min. 300°C a pre dokonalé spaľovanie a vyhorenie potrebujú tieto plyny teplotu od 700-1200°C. Kotlová voda smie mať štandartne maximálnu prevádzkovú teplotu do 90°C. Keďže trubkovnicové vodou chladené rošty sú vždy súčasťou kotlovej vody, dochádza k nežiaducemu chladeniu procesu horenia. V praxi to znamená, že dochádza počas horenia k znižovaniu využitia energetickej hodnoty dreva, teda k zvyšovaniu nákladov na kúrenie, nehovoriac o zhoršovaní emisií vychádzajúcich z komína.

 

Naviac na takejto vodnej roštovej ploche môže vzniknúť riziko kondenzácie , čo môže viesť ku zníženiu životnosti kotla.

 

Vhodná roštová plocha je z materiálu schopného akumulácie tepla. Tým materiálom je žiarobetón, šamot,liatina, ako tomu je v našich kotloch ZEUS.

 

U kotlov ZEUS je naviac možnosť vybavenia roštovej plochy žiarobetonovým lôžkom LacFire 1550/30 s monolitickým roštom a ochranou všetkých vodných stien kotla v žiarovej zóne žiarobetónovým blokmi.

 

Kvalitné splyňovacie kotly s cieľom dosiahnuť čo najnižšie emisie a čo najvyššiu účinnosť v zmysle EN 303.5 mávajú spravidla 50-80kg žiarobetónu v spaľovacej komore. Tomu tak je aj u našich súčasných splyňovacích kotlov PYROGAS a PYROSTAR Duo, ktoré môže byť vybavené aj lambda sondou a automatickým riadením prívodu vzduchu pomocou servopohonou s plynulou reguláciou otáčok ventilátora.