Hlavné rozmery:

  

 

  

 

 ZEUS 25  30  35/40 
 Rozmer A  690  840 840 
 B  460  460  560
 C  1050  1050  1050
 D  120  120  120
 E  985  985  985
 F  565  565  565
 G  105  105  105
 H  900  900  900
 K  80  80  80
 L  230  230  280
 M  380 380   480

 

 

Funkčná schéma kotla:

 

 

 

Legenda:

 

 1. nakladacie dvierka
 2. liatinové článkové rošty
 3. popolníkové dvierka
 4. klapka prívodu spaľovacieho vzduchu
 5. popolník
 6. tepelná izolácia
 7. nátrubok výstupnej vody G 6/4“
 8. vyústenie dymovodu s komínovou  klapkou
 9. články spalinových ciest
 10. napojovacie otvory bezpečnostného výmenníka resp. integrovaného výmenníka TÚV G 1/2“
 11. spalinový priestor
 12. šamotové tvárnice
 13. nátrubok vratnej vody G 6/4“
 14. usmerňovacia klapka toku spalín
 15. usmerňovač spalín (pri čistení spalinových ciest vybrať cez usmerňovaciu klapku 14)
   

Tabuľka technických údajov:

 

 

 

 

 

 

Tabuľka technických údajov:

 

MODRATHERM ZEUS
Typ   ZEUS 25 ZEUS 30 ZEUS 35 ZEUS 40
Rozsah tepelného výkonu ( min/max) kW 8/27 10/32 12/37 14/42
Účinnosť % 74 - 78
Doporučené palivo ( EN 303-5) -

guľaté drevo mäkké A1 a tvrdé A2

štiepané drevo B1

maximálna vlhkosť paliva 20%

Náhradné palivo - drevene brikety, uhlie
Maximálna dĺžka dreva

mm

400 550 550 550
Objem vody l 50 56 68 68

Tlaková strata kotla 

pri V=1,5 m3 . h-1 ( ∆ p=2V2)

mbar 3,1 3,2 4,7 5
Prikladací priestor l 61 83 110 110
Doporučený ťah komína Pa 0,15
Maximálny prevádzkový tlak kotla bar 2,5
Max. tlak bezpečnostného výmenníka bar 6
Rozmery plniaceho otvoru ( š x v ) mm 290 x 360 390 x 360
Rozmery kotla ( š x v x h) mm 460x1050x530 460x1050x680          560x1050x680           
Celková hmotnosť kotla kg 200 237 280 282
Pripájací priemer hrdla odvodu spalín mm 152