orezany-kotol-zeus

 

Vážený zákazník,


Chcete kúriť ÚSPORNE ? 

  • mať štvrtinové náklady v porovnaní s ostatnými, bežne dostupnými zdrojmi palív t.j. elektrina, plyn, uhlie, koks?
  • mať takto lacnú aj teplú úžitkovú vodu?

 

To dosiahnete s kotlami na ústredné kurenie ZEUS, ktoré sú prednostne konštruhované na spaľovanie dreva tak, aby ste zároveň kúrili aj POHODLNE. 

  • interval prikladania paliva môžete mať až 12 hod,
  • veľkosť prikladacích dvierok a spaľovacej komory vám umožní používať až 55cm dlhé kusy polien,
  • v kotle zabudovaná zakurovacia klapka vám ochráni miestnosť proti zadymovaniu pri otváraní dvierok
  • v kotle zabudovaný termostatický regulačný ventil vám zabezpečí udržovanie nastavenej teploty
  • v kotle zabudované bezpečnostné zariadenie spoľahlivo ochráni váš kotol proti prekúreniu.


Zároveň pri prevádzkovaní tohoto kotla i Vy tak prispejete k šetrnému správaniu sa voči životnému prostrediu. Drevo a drevná hmota vôbec patrí k najdostupnejším zdrojom obnoviteľnej energie. Význam biomasy tohoto druhu neustále rastie. Je dôležité vedieť, že každé palivo má inú výhrevnosť, iný obsah prchavých látok, iný obsah vody, iný obsah škodlivých látok a teda ten istý kotol má iný výkon aj inú účinnosť pre rôzne druhy palív, viď. tabuľka:

 

 

Výhrevnosť

MJ/kg

Účinnosť pre spaľovaní dreva

%

výkon kotla v kW  pri počte článkov

4   5   6   7   8                   

priem.ročné náklady na vykurovanie (kotol 24 kW)
drevo kusové    15 78 16 20 25 30 35 18 tis. Sk
uhlie čierne 23 55 18 23 31 39 46 46 tis. Sk
koks 27 60 23 30 38 45 50 52 tis. Sk

ZEUS typ

drevo 

   

    -   -   25 30 35  

 

 


Horeuvedené faktory preto významne ovplyvňujú voľbu konštrukcie každého kotla podľa toho pre ktoré palivo je určený. V praxi to znamená, ak sa rozhodnete kúriť drevom a potrebujete ,alebo doteraz sta mali kotol napr. 24 KW na koks, / u starších typov kotlov može byť v dokumentácii kotla namiesto druhu paliva uvedený nesprávny údaj „na pevné palivo“/, tak takýto kotol má v prípade dreva iba 16 KW. Preto veľkosť kotla vyberajte podľa tejto tabuľky, ktorá vychádza s platnej normy STN-EN 303.5.

 

Pre správny výber výkonu kotla uvádzame výkonové porovnanie kotlov ZEUS s liatinovými kotlami pri spaľovaní dreva. Uvádzané výkony sú v súľade s STN EN 303-5. Uvádzanie výkonov liatinových kotlov podľa starých noriem ČSN 070240 je nesprávne a neplatné.

      -          =  liatinový kotol 4 článkový  =  výkon 16 kW pri spaľovaní dreva
      -          =  liatinový kotol 5 článkový  =  výkon 20 kW pri spaľovaní dreva
ZEUS 25    =  liatinový kotol 6 článkový  =  výkon 25 kW pri spaľovaní dreva
ZEUS 30    =  liatinový kotol 7 článkový  =  výkon 30 kW pri spaľovaní dreva

ZEUS 35    =  liatinový kotol 8 článkový  =  výkon 35 kW pri spaľovaní dreva

 

Veľká výhoda oproti liatinovým kotlom je konštrukcia, ktorá dosahuje nižšie emisné limity, dlhšiu dobu horenia a väčší užívateľský komfort.
Jednoducho povedané, každé palivo vyžaduje inú konštrukciu. Latinové kotly sú konštruované na spaľovanie uhlia a koksu, ktoré horí žiarom a nedostatočne spaľujú drevo, ktoré horí plameňom. Pri horení sa uvoľnujú sa prchavé látky, ktoré na ich dokonalé vyhorenie vyžadujú dlhé spalinové cesty, aby vyhoreli. Kotly ZEUS tieto cesty majú a sú konštruované práve na spaľovanie dreva, aby uvoľnené prchavé látky odovzdali ešte časť svojej energie.

 

Ak sa rozhodnete pre kotol ZEUS, poradíme Vám zároveň ako optimalizovať spaľovací proces a tak ušetriť na prevádzkových nákladoch vôči tzv. univerzálnym kotlom najneskôr do 5 rokov sumu rovnajúcu sa kúpnej cene kotla. Samozrejme,že informácie ako efektívne a ekologicky kúriť drevom Vám radi sposkytneme kedykoľvek nás o to požiadate.


Ako sa správne rozhodnúť pri výbere kotla ZEUS:

 

   typ kotla    rozsah výkonu   vykurovana plocha    možnosti použitia
ZEUS 25.1       8-27 KW               140-280m²   bez ochladzovacieho výmenníka
ZEUS 30.1    10-32 KW                170-340m²   bez ochladzovacieho výmenníka
ZEUS 35.1    12-37 KW                200-400m²   bez ochladzovacieho výmenníka
ZEUS 25.2      8-27 KW                140-280m²   s ochladzovacím výmenníkom
ZEUS 30.2    10-32 KW                170-340m²   s ochladzovacím výmenníkom
ZEUS 35.2    12-37 KW                200-400m²   s ochladzovacím výmenníkom
ZEUS 25.3      8-27 KW                140-280m²   s ohrevom teplej úžitkovej vody
ZEUS 30.3    10-32 KW                170-340m²   s ohrevom teplej úžitkovej vody
ZEUS 35.3    12-37 KW                200-400m²   s ohrevom teplej úžitkovej vody

Pri výbere kotla je vhodné sa poradiť s projektantom UK.