Vitajte na stránke spoločnosti MTH s.r.o., výrobcovi tepelnej techniky značky MODRATHERM

logomodr

Spoločnosť MTH s.r.o. je výrobcom nasledovnej tepelnej techniky značky MODRATHERM:

 

  • splyňovacie kotly ZEUS PYRO na drevo na ústredné vykurovanie
  • kotly ZEUS na pevné palivá na ústredné vykurovanie
  • lokálne plynové konvektorové vykurovacie telesá PR - tzv.gamatky 
  • akumulačné zásobníky

 

 

 

Výrobky sú vyvíjané v spolupráci s významnými európskymi firmami a inštitúciami v oblasti spaľovania, regulácie a dizajnu. Výrobky sú certifikované podľa platných noriem STN, EN, GOST, prípadne ďalších národných noriem v závislosti od krajiny vývozu. Výroba je zabezpečovaná na moderných výrobných zariadeniach, CNC strojoch, povrchovo sú výrobky upravované automatickou práškovacou linkou.

 

 

 

O spokojnosť užívateľov sa firma stará prostredníctvom rozsiahlej obchodnej a servisnej siete, periodických odborných školení a seminárov, ako aj ďalších marketingových aktivít.

 

 

Tradícia výroby je 50-ročná a doteraz bolo vyrobených viac než 500 000 spotrebičov, z ktorých je veľká časť doteraz v prevádzke. Firma exportuje viac jako 60% svojej produkcie do zahraničia, hlavne do Francúzska, Belgicka, Rumunska, Nemecka, Rakúska, Ruska atd.


Historia firmy :


Firma bola založená v roku 1949. Na začiatku bola spoločnosť zameraná na poskytovanie rôznych služieb. Od roku 1966 firma zahájila vývoj a výrobu teplovodných kotlov na tuhé palivo na ústredné vykurovanie. V roku 1975 bola zahájená výroba plynových kotlov.

 

1990 - zahájená výroba kotlov PKM
1995 - zahájená výroba plynových radiátorov PR
1997 - zahájená výroba závesných kotlov „MAGMA“
1998 - zahájená výroba liatinových kotlov „VULKAN“
2000 - nová rada závesných kotlov „ PROMETEUS“
2001 - rozšírenie sortimentu závesných kotlov PROMETEUS
2002 - nová rada závesných kotlov „PROMETEUS PLUS“
           - zahájená výroba kotlov na tuhé palivo „ZEUS“
2002 - zahájená výroba splyňovacích kotlov „ZEUS PYRO“
2005 - konštrukčná modifikácia kotlov „ZEUS“

2008 - konštrukčná a dizajnová modifikácia plynových radiátorov PR
2008 - zahájená výroba druhej generácie splyňovacích kotlov ZEUS PYRO 

2009 - doplnenie výkonovej rady kotlov ZEUS PYRO