• Komínovou klapkou je možné ručne nastaviť optimálny komínový ťah. Komínový ťah doporučujeme nastaviť na 0,15 mbar. Komínová klapka sa ovláda páčkou na pripojovacom hrdle dymovodu.

 

 

 

  • Klapka prívodu vzduchu na spaľovanie sa nachádza na popolníkových dvierkach a je ovládaná automaticky termostatickým regulátorom ťahu, ktorý v závislosti od teploty vykurovacej vody vo výmenníku kotlového telesa a ručne nastavenej teploty určuje množstvo primárneho vzduchu privádzaného do spaľovacieho priestoru.

 

              

       

  • Bezpečnostný ventil (verzie s doplnkovým číselným označením - 2, alebo - 3) s pevne nastavenou hodnotou maximálnej teploty vykurovacej vody (95 °C) chráni kotol proti prehriatiu. Inštaluje sa na výstupný nátrubok G 1/2" z bezpečnostného výmenníka. Ak je kotol v prevedení s prietokovým ohrevom TÚV, medzikus na odber TÚV sa inštaluje pred bezpečnostným ventilom.

 

                        

 

 

Zapojenie bezpečnostného ventilu :

 

 

 

  • Klapka usmerňovača toku spalín je automaticky ovládaná nakladacími dvierkami.