1. Projekt "Získanie certifikátov na ekologické kotly na spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet" - verejné obstarávanie

Verejná súťaž - certifikácia výrobkov

 

Cieľ projektu : Podpora konkurencieschopnosti a exportu výrobkov výrobnej spoločnosti MTH s.r.o. certifikáciou nových ekologických kotlov

 

Podklady :

 

1. Súťažné podklady

2.2.2013

 

2. Zmena súťažných podkladov

26.2.2013

 

3. Predkladanie a otváranie ponúk

11.3.2013