Hlavné rozmery:

 

     

 

 

ZEUS PYRO
ZEUS PYRO 20 26/30 36/42
A  915   915 1115
B 530 530 530
C 740 740 940
D 265 265 265

 

 

 Funkčná schéma kotla:

 

 

 

Legenda:

 1. zakurovacia klapka
 2. ovládanie zakurovacej klapky
 3. nakladacie dvierka 
 4. hlavná posuvná klapka primárneho vzduchu vrchná
 5. posuvná klapka primárneho vzduchu spodná
 6. popolníkové dvierka
 7. liatinové rošty
 8. popolník
 9. mikroprocesorový regulátor
 10. tepelná izolácia články tepelného výmenníka
 11. usmerňovač spalín (pri čistení spalinových ciest vybrať cez zakurovaciu klapku 1)
 12. články tepeleného výmenníka 
 13. vrtuľa spalinového ventilátora
 14. spalinový odťahový ventilátor komora odvodu spalín
 15. komora odvodu spalín vyústenie dymovodu fí 150
 16. vyústenie dymovodu fí 152 
 17. pripájací otvor G 1/2“ bezpečnostného výmenníka
 18. vysokokvalitné žiarobetónové tvárnice LACFIRE 1800/20 SiC 
 19. spaľovacia komora zo žiarobetónu LACFIRE 1800/20 SiC
 20. dýza spaľovacej komory
 21. posuvná klapka sekundárneho vzduchu 

 

Tabuľka technických údajov: 

 

MODRATHERM ZEUS PYRO
Typ   ZEUS PYRO 20 ZEUS PYRO 26 ZEUS PYRO 30 ZEUS PYRO 36 ZEUS PYRO 42
Menovitý tepelný výkon kW 20 26 30 36 42
Trieda kotla ( EN 303-5) - 4
Doporučené palivo ( EN 303-5) -

guľaté drevo mäkké A1 a tvrdé A2

štiepané drevo B1

maximálna vlhkosť paliva 20%

Účinnosť % 85
Objem vody l 68 83
Priemerná teplota spalín pri menovitom výkone °C 180 175 185
Minimálne teplota vratnej vody na vstupe °C 65
Maximálny prevádzkový tlak kotla bar 2,5
Max.prevádzkový tlak bezpečnostného výmenníka bar 6
Spalinový priestor l 31
Prikladací priestor l 99 140
Rozmery kotla ( š x v x h ) mm 530x1145x915 530x1145x1115
Doporučený ťah komína Pa 17-20 20-25
Celková hmotnosť kotla kg 347 345 347 385 388
Rozmery popoľníka ( š x v x h ) mm 360x50x480 360x50x480
Rozmery plniaceho otvoru ( š x v ) mm 390x360 390x360 390x360 390x360 390x360
Pripájací priemer hrdla odvodu spalín mm 150
Sieťové napätie / kmitočet V / Hz 230/50
Elektrický príkon W 50
Elektrické krytie IP 40