orezany-kotol-otvoreny

Konštrukcia keramickej spaľovacej komory v zadnej časti kotla a prikladací priestor na drevo v prednej časti kotla ZEUS PYRO chráni kotol proti nežiadúcej kondenzácii spalín, čím sa zvyšuje životnosť kotla a zjednodušuje čistenie a údržba kotla.

 

Kotly MODRATHERM ZEUS PYRO sú určené na spaľovanie dreva s obsahom vody w´ 20% s maximálnou dĺžkou do 550 mm. Podľa typu kotla možno spalovať drevo s nasledovnou dĺžkou :


                   Typ                              dĺžka paliva

-------------------------------------------------------------------
ZEUS PYRO 20                                   40 cm
ZEUS PYRO 26, ZEUS PYRO 30           40 cm
ZEUS PYRO 36, ZEUS PYRO 42           55 cm


Spaľovanie dreva prebieha za vysokých teplôt na princípe splyňovania. Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 5 mm (steny spaľovacej komory, ktoré sú v styku s plameňom a vodou) a hrúbky 3 mm (steny, ktoré sú v styku len s vodou). Súčasťou vodného okruhu kotla sú aj 2 vodné lamely v hornej časti kotlového telesa. Izolačný kryt je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 0,8 mm a povrchovo upravený technológiou statického nanášania práškovej farby. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata.

 

Primárny vzduch je do kotla privádzaný cez klapku v prednej časti kotla. Sekundárny vzduch je k dýze spaľovacej komory privádzaný zo zadnej spodnej časti kotla cez kanáliky v žiarobetónových tvárniciach a regulovaný posuvnou klapkou sekundárneho vzduchu. V spodnej časti nakladacieho priestoru sa nachádzajú tvarovky zo šamotu.

 
 

komora-nova

Masívna a vysokokvalitná segmentová keramická spaľovacia komora sa nachádza v zadnej časti kotla a siaha až po vodné lamely. Spaľovacia komora, ako aj dýza spaľovacej komory sú vyhotovené z tvárnic zo žiarobetónu (keramiky) LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Komoru je možné čistiť bez potreby demontáže celej komory jednoduchým vybratím 2 krycích dosiek zo spaľovacej komory.  Spaľovacia komora je navyše chránena oceľovým plechom proti poškodeniou.  Moderné konštrukčné riešenie teplovýmenných plôch a spaľovacieho priestoru zaručuje dokonalosť spaľovania s vysokou účinnosťou a nízkou tvorbou škodlivých látok v spalinách. Na dne prikladacieho priestoru sa nachádzajú masívne liatinové rošty, cez ktoré prepadáva popol do popoľníka. Popoľník sa nachádza v samostatnej časti kotla oddelený dvierkami, takže čistenie je možné vykonávať aj počas prevádzky kotla.Táto konštrukcia kotlov ZEUS PYRO umožňuje dosiahnuť dostatočne veľkú teplotu v spaľovacej komore,

ako aj dostatočne dlhý čas na udržanie spalín v kotly, ktoré sú potrebné na dostatočné vyhorenie spáliteľných plynov. V kotloch je zabudovaný integrovaný medený výmenník, ktorý zabezpečuje ochrannú funkciu kotla proti prekúreniu.

 

 Kotol je vybavený odťahovým spalinovým ventilátorom, čo zabezpečuje jednoduchú obsluhu a minimalizuje zadymovanie priestorov kotolne. Prevádzka kotla je riadená mikroprocesorovým regulátorom.

 


Kotol je možné pripojiť k vykurovacej sústave závitovými spojmi G 6/4“.

 

 

Prednosti kotlov MODRATHERM ZEUS PYRO:

 

 • možnosť spaľovania mäkkého i tvrdého dreva
 • veľké prikladacie dvierka
 • primárny aj sekundárny vzduch sa predohrieva na vysokú teplotu
 • vysoká účinnosť spaľovania – nízka spotreba paliva
 • ekologické spaľovanie – nízke emisné hodnoty - trieda 4 podľa normy EN 303-5
 • kotol je dodávaný s  bezpečnostným zariadením proti prekúreniu
 • automatické vypnutie odťahového ventilátora při vyhorení paliva
 • veľký prikladací priestor
 • samostatná popoľníková časť oddelená od spaľovacieho priestoru – čistenie aj počas prevádzky kotla
 • termostatická regulácia odťahového ventilátora
 • segmentová keramická komora LAC FIRE 1800/20 SiC s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou chránená oceľovým krycím plechom proti poškodeniu
 • zabudovaný odťahový ventilátor – minimalizovanie zadymovania pri prikladaní
 • prevádzka kotla riadená mikroprocesorovým regulátorom – vysoký komfort ovládania a riadenia centrálneho kúrenia a prípravy TÚV 

imgp4147

 

Splyňovacie kotly ZEUS PYRO sú riadené elektronickým mikroprocesorovým Regulátorom, ktorý spĺňa všetky požiadavky na jednoduchú obsluhu a vysoký komfort. Bezpečná prevádzka kotla je zabezpečená 2 bezpečnostnými termostatmi a bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu. Popis funkcií regulátora je popísaný v časti „Regulačné a zabezpečovacie prvky“