Spoločnosť MTH s.r.o. exportuje svoje výrobky do nasledovných krajín :

 

 • Belgicko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko