V zmysle príslušnej STN je spotrebičom prevedenia C1 - uzatvorený spotrebič s prívodom vonkajšieho vzduchu prirodzeným ťahom a s odvodom spalín cez stenu do vonkajšieho priestoru, spotrebičom kategórie II2,3 - pre spaľovanie plynov 2. triedy, zemného plynu H a 3. triedy propánu a zmesi propánu a butánu. Prestavba spotrebiča na spaľovanie niektorého z uvedených plynov sa vykoná výmenou trysiek a skrutkou minimálneho výkonu. Radiátor je certifikovaný v štátnej skúšobni č. 104 Piešťany.
 

 

Popis hlavných častí:


Plynový radiátor PR pozostáva z nasledovných hlavných častí:

  • plynový agregát pozostáva z plynového rozvodu, združenej plynovej armatúry, zapaľovacieho horáka (pilota) a hlavného horáka zhotoveného z koróziivzdornej ocele. Teplotný snímač združenej plynovej armatúry riadi prietok plynu - maximálny a znížený výkon, a tým plynulo reguluje priestorovú teplotu v rozsahu 13 - 38°C. Nastavenie na požadovanú hodnotu sa vykonáva multifunkčným ovládacím otočným tlačidlom (ovládačom). Havarijné uzatvorenie prívodu plynu v prípade straty plameňa zabezpečuje termoelektrická poistka zabudovaná v združenej plynovej armatúre;
  • spaľovacia komora je vyhotovená z oceľového plechu, obojstranne chráneného smaltovaním;
  • teleso rozvodu vzduchu je vyhotovené z pozinkovaného plechu;
  • dymovod je zložený z rúry prívodu vzduchu z pozinkovaného plechu a rúry odvodu spalín, ktorá je vyhotovená z koróziivzdornej ocele.
  • izolačný plášť je vyrobený z oceľového plechu, povrchovo upravený technológiou s práškovým nanesením farieb. Jednoduché odloženie izolačného plášťa umožňuje ľahké čistenie a údržbu radiátora.

 

 

                         

 

 Použitie:

 

Plynové radiátory PR 2, PR 4 a PR 5 sú určené na vykurovanie rodinných domov, bytov, menších objektov a pod., bez potreby budovania rozvodného systému teplonosného média a bez potreby komína. Prívod vzduchu a odvod spalín je cez obvodovú stenu vykurovaného objektu, pričom hrúbka steny môže byť hrubá do 60 cm. Prevádzka radiátora nevyžaduje prívod elektrickej energie.