Spoločnosť MTH s.r.o. exportuje svoje výrobky do nasledovných krajín :

 

  • Belgicko
  • Česká republika
  • Francúzsko
  • Nemecko
  • Rakúsko
  • Rumusnko
  • Rusko
  • Slovinsko