1. Projekt "Získanie certifikátov na ekologické kotly na spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet" - verejné obstarávanie

 

Verejná súťaž - certifikácia výrobkov

2.2.2013