kotol-pyro1

 

MODRATHERM ZEUS PYRO 20 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 20 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou reguláciou ST81, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným zariadením proti prekúreniu.


 

MODRATHERM ZEUS PYRO 26 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 26 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou reguláciou ST81, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynova a bezpečnostným zariadením proti prekúreniu.


 

MODRATHERM ZEUS PYRO 30 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 30 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou reguláciou ST81, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným zariadením proti prekúreniu..


 

MODRATHERM ZEUS PYRO 36 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 36 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou reguláciou ST81, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným zariadením proti prekúreniu.


 

MODRATHERM ZEUS PYRO 42 je teplovodný oceľový kotol na pyrolytické spaľovanie dreva pre ústredné vykurovanie budov s menovitým výkonom 42 kW a najvyšším prevádzkovým pretlakom 0,25 MPa. Tieto kotly sú vybavené elektronickou reguláciou ST81, odťahovým spalinovým ventilátorom EBM-PAPST, vysokokvalitnou žiarobetónovou spaľovacou komorou LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou akumulačnou schopnosťou potrebnou pre dokonalé vyhorenie plynov a bezpečnostným zariadením proti prekúreniu.