pyrogas

Konštrukčné a užívateľské výhody kotlov PYROGAS

 

 

 • Kotly PYROGAS sú teplovodné splyňovacie kotly na pyrolytické spaľovanie kusového dreva a drevných brikiet s vysokou účinnosťou spĺňajúce podmienky Ecodesign, triedu 5 v zmysle EN 303.5, rakúske národné odchýlky podľa čl.15a, nemeckú národnú odchýlku BlmSchV, Stufe 2 platnú od 1.1.2017, slovinskú odchýlku Ekosklad, normy pre Švajčiarsko, Dánsko a možno na ich obstaranie využiť nenávratné finančné príspevky v rámci štátnej podpory ako napr. Nová zelená úsporám, Kotlíková dotácia, Zelená domácnostiam a pod. Kotly sú certifikované v notifikovaných a akreditovaných skúšobných laboratóriach v pôsobnosti EU a registrovaných v nemeckom DiBt.

 

 • Inteligentný elektronický regulátor AK5000 pomocou lambda sondy LSU 4,9, servopohonov Belimo a odťahového ventilátora EBM-Papst riadi proces spaľovania vždy v optimálnych prevádzkových pomeroch bez ohľadu na poveternostné podmienky. Prívod primárneho a sekundárneho vzduchu do spaľovacej komory je riadený automaticky a vďaka PID zabudovanej funkcii, ktoré prináša zníženie emisií a zvýšenie efektivity využitia energie v palive, udržiava nastavenú teplotu výstupnej vody z kotla plynulým ovládaním otáčok ventilátora.

 

             Bližšiu špecifikáciu nájdete tu : Popis regulátora AK5000 kotlov PYROGAS

 

 • Hlavné funkcie elektronickej kotlovej regulácie AK5000 : identifikácia dohorenia paliva, možnosť upgrade softvéru, riadenie viacerých vetiev, ekvitermická regulácia UK, zapnutie externého kotla po dohorení paliva, sledovanie činnosti kotla cez PC/notebook, pripojenie kotla do domácej siete, diaľkové ovládanie kotla cez ethernet/webserver, možnosť dodatočného rozšírenia o ďalšie teplomerové vstupy a releové výstupy, a ďalšie.
    

trieda-5

 • Žiarobetónová spaľovacia komora LACFIRE 1800/20 SiC s prímesou karbidu kremíku vďaka svojej robustnosti a segmentovej konštrukcii zabezpečuje vysokú tepelnú stabilitu a zotrvačnosť, dlhú životnosť ako aj ľahkú vymeniteľnosť najviac tepelne exponovaných častí nezávisle od ostatných, čo prispieva k úsporám nákladov na dlhodobú údržbu. Vzniknutý drevoplyn je dokonale spálený v žiarobetónovej komore pri teplote do 1200°C s priamou účinnosťou nad 91%

 

 • V masívnej liatinovej roštovej ploche sú osadené keramické akumulačné vložky LACFIRE zabezpečujúce stáložiarosť uhlíkov až do ich úplného vyhorenia a následného prepadnutia dohoreného drobného popola do samostatného popolníka. Toto konštrukčné riešenie umožňuje vyberať popol z kotla počas plnej prevádzky.

 

 • Všetky strany teplosmennej vodnej plochy v priestore rozžeravených uhlíkov na roštovej ploche sú chránené žiarobetónovými tvárnicami rovnako ako spaľovacia komora. Toto riešenie jednak prispieva k dokonalejšiemu uvoľnovaniu horľavých plynov z dreva ako aj chráni kotol pred priamych stykom uhlíkov s teplovodnou plochou, čo pozitívne vplýva na životnosť kotla.

 

 • Oddelené zadné spaľovanie od popolníkovej plochy a turbulátory (brzdiče spalín - opcia) významne znižujú riziko vírenia popolčeka a jeho podiel v spalinách, pričom popol prepadáva do samostatnej popolníkovej časti.

 

 • Kotol je vybavený integrovaným usmerňovačom prúdenia primárneho vzduchu, čo zabezpečuje rovnomerné vyhorievanie žeravých uhlíkov bez vzniku nedohorených a zuholnatených zvyškov paliva.

 

 • Konštrukčné riešenie primárnej dýzy zabezpečuje spoľahlivý proces spaľovania dreva ako aj drevných brikiet 

 

 • Ku každému kotlu PYROGAS je možné dodať sadu príslušenstva (peletový horák, podávač a zásobník) na kúrenie drevnými peletami bez nutnosti kupovať ďalší kotol.