Hlavné rozmery :

     

PYROGAS

20,26 28,37 45 55,65
A 1000 1200 1200 1200
B 530 530 530 760
C 820 1020 1020 1020
D 265 265 265 380
E 830 830 1000 830
F 1270 1270 1440 1270
G 1100 1100 1270 1110
H 65 65 65 85

 

 

 Fukčná schéma kotla :

 

 

 

Legenda :

 

 1. predné krycie dvere
 2. odnímateľný kryt rámu
 3. ovládanie zakurovacej klapky
 4. zakurovacia klapka
 5. nakladacie dvierka
 6. roštové dvierka
 7. spodné dvierka
 8. popoľník
 9. žiarobetónové bočnice
 10. servomotor sekundárneho vzduchu Belimo
 11. servomotor primárneho vzduchu Belimo
 12. žiarobetónové roštové vložky LACFIRE
 13. žiarobetónové lôžko spaľovacej komory LACFIRE
 14. žiarobetónová sekundárna tvárnica LACFIRE
 15. primárna žiarobetónová dýza LACFIRE
 16. tepelná izolácia
 17. spaľovacia komora - žiarobetónové tvárnice LACFIRE
 18. komínová rúra
 19. čidlo teploty spalín
 20. lambda sonda Bosch
 21. spalinový odťahový ventilátor EBM-PAPST
 22. vrtuľa spalinového ventilátora
 23. tepeľný výmenník
 24. usmerňovač spalín
 25. mikroprocesorový regulátor

Tabuľka technických údajov : 

MODRATHERM PYROGAS
Typ   PYROGAS 20 PYROGAS 26 PYROGAS 28 PYROGAS 37 PYROGAS 45 PYROGAS 55 PYROGAS 65
Menovitý tepelný výkon kW 22 26 32 37 48 55 63
Emisná trieda kotla ( EN 303-5) - 5 5 5 5 5 4 4
Doporučené palivo  (EN 303-5) -

drevo mäkké A, drevo tvrdé A2

štiepané drebo B1, drevené brikety

maximálna vlhkosť paliva 20%

Účinnosť % 89 - 92 84
Objem vody l 80 80 108 108 118 133 133
Priemerná teplota spalín pri menovitom výkone °C 140 - 185 220 - 240
Minimálna teplota vratnej vody na vstupe °C 65
Maximálny prevádzkový tlak kotla bar 2,5
Maximálny prevádzkový tlak bezpečnostnáho výmenníka bar 6
Spaľovací priestor l 108 108 147 147 187 253 253
Rozmery kotla (š x v x h) mm 530 x 1270 x 1000 530 x 1270 x 1200 530 x 1440x1200 760 x 1270 x 1200
Doporučený komínový ťah Pa 20 - 25 25 - 30
Celková hmotnosť kg 425 425 520 520 581 753 778
Rozmery popoľníka (š x v x h) mm 380 x 70 x 520 380 x 70 x 720 2ks 380 x 70 x 720
Rozmery plniaceho otvoru  (š x v) mm 390 x 490 390 x 490 390 x 490 390 x 490 390 x 510 600 x 370 600 x 370
Pripájací priemer hrdla odvodu spalín mm 152 200
Siťové napätie / Kmitočet V / Hz 230/50
Elektrický príkon W 50
Elektrické krytie IP 40