•  Elektronická regulácia AK5000 Lambda control

 

 

 

Splyňovacie kotly PYROGAS sú ekologické kotly na spaľovanie dreva a drevených brikiet. Prevádzka kotla je riadená moderným elektronickým regulátorom AK5000 spolu s Lambda sondou Bosch LSU 4.9 a servomotor na prívod vzduchu BELIMO CM24, ktorý spĺňa všetky požiadavky na jednoduchú obsluhu a vysoký komfort.

 

Bezpečná prevádzka kotla je zabezpečená 2 bezpečnostnými termostatmi a bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu.
 

Predný pohľad na elektronický regulátor :

 

 


1. grafický displej 128 x 64 pixelov s LED podsvietením pre zobrazovanie stavu kotla
2. tlačidlo ▲-prepínanie zobrazenia aktuálnych meraných hodnôt, funkcií resp. zvyšovanie nastavovanej hodnoty
3. tlačidlo ◄- vypnutie odťahového ventilátora resp. posun výberu doľava
4. tlačidlo ► - výber späť (ESC ) resp. posun výberu doprava
5. tlačidlo - prepínanie zobrazenia aktuálnych meraných hodnôt, funkcií resp. znižovanie nastavovanej hodnoty
6. tlačidlo ENTER

  • krátke stlačenie

- zapnutie kotla, zobrazenie kruhového ovládača a následne vypnutie kotla resp. priloženie paliva ( ventilátor na 100% )
- ukončenie priloženia paliva - ak bol v stave priloženia
- prechod do zvolenej úrovne menu, potvrdenie voľby, typu resp. uloženie hodnoty

  • dlhé ( 2s ) stlačenie – prechod do užívateľských nastavení automatiky kotla

7. duoLED – celkový stav OK ( zelená) / Error ( červená )

 

 

  • Odťahový spalinový ventilátor EBM-PAPST zabezpečuje spoľahlivý odvod spalín do dymovodu a konštantný pomer spaľovacieho vzduchu ktorý je potrebný k ekologickému spaľovaniu s vysokou účinnosťou. Pri prevádzkovaní kotla na nižších teplotách môže dôjsť ku kondenzácií vlhkosti zo spalín.

 

         

 

 

  • Otvor pre prívod primárneho vzduchu sa nachádza na prednej strane kotla v ľavej spodnej časti. Vzduch je privádzaný do kotla cez klapku v prednej časti kotla  a následne cez otvory v žiarobetónovej spaľovacej komore a cez pahrebu priamo k dýze, čím sa nám vzduch predhrieva.

 

         

 

 

  • Otvor pre prívod sekundárneho vzduchu sa nachádza taktiež na prednej strane kotla v ľavej spodnej časti. Vzduch je privádzaný do kotla cez klapku v prednej časti kotla, ktorá je ovládaná automaticky motorickým servomotorom BELIMO CM24  a následne cez otvory v žiarobetónovej tryske sekundárneho vzduchu vstupuje priamo do vnútra žiarobetónovej spaľovacej komory, kde sa nám mieša s plynmi, ktoré sa uvoľňujú pri horení, čím dochádza k vyhoreniu škodlivých plynov. Klapka je regulovaná automaticky regulátorom, ktorý vyhodnocuje množstvo kyslíka v spalinách meraného na Lambda sonde BOSCH LSU 4.9 v komíne kotla.  

 

          

 

  • Bezpečnostný ventil s pevne nastavenou hodnotou maximálnej teploty vykurovacej vody (95°C) chráni kotol proti prekúreniu. Inštaluje sa na výstupný nátrubok G 1/2“ z bezpečnostného výmenníka.

 

         

 

  • Zapojenie bezpečnostného ventilu