orezany-kotol-otvoreny

Konštrukcia keramickej spaľovacej komory v zadnej časti kotla a prikladací priestor na drevo v prednej časti kotla PYROGAS chráni kotol proti nežiadúcej kondenzácii spalín, čím sa zvyšuje životnosť kotla a zjednodušuje čistenie a údržba kotla.

 

Kotly MODRATHERM PYROGAS sú určené na spaľovanie dreva s obsahom vody w´ 20% s maximálnou dĺžkou do 550 mm. Podľa typu kotla možno spalovať drevo s nasledovnou dĺžkou :


                   Typ                              dĺžka paliva

-------------------------------------------------------------------
PYROGAS 20                                        40 cm
PYROGAS 26, PYROGAS 28                40 cm
PYROGAS 37, PYROGAS 45                55 cm


Spaľovanie dreva prebieha za vysokých teplôt na princípe splyňovania. Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 5 mm (steny spaľovacej komory, ktoré sú v styku s plameňom a vodou) a hrúbky 3 mm (steny, ktoré sú v styku len s vodou). Súčasťou vodného okruhu kotla sú aj 2 vodné lamely v hornej časti kotlového telesa. Izolačný kryt je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 1 mm a povrchovo upravený technológiou statického nanášania práškovej farby. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata.

 

Primárny vzduch je do kotla privádzaný cez klapku v prednej časti kotla. Sekundárny vzduch je k dýze spaľovacej komory privádzaný zo zadnej spodnej časti kotla cez kanáliky v žiarobetónových tvárniciach a regulovaný posuvnou klapkou sekundárneho vzduchu. V spodnej časti nakladacieho priestoru sa nachádzajú tvarovky zo šamotu.

 
 

komora-nova

Masívna a vysokokvalitná segmentová keramická spaľovacia komora sa nachádza v zadnej časti kotla a siaha až po vodné lamely. Spaľovacia komora, ako aj dýza spaľovacej komory sú vyhotovené z tvárnic zo žiarobetónu (keramiky) LACFIRE 1800/20 SiC s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou. Komoru je možné čistiť bez potreby demontáže celej komory jednoduchým vybratím 2 krycích dosiek zo spaľovacej komory.  Spaľovacia komora je navyše chránena oceľovým plechom proti poškodeniou.  Moderné konštrukčné riešenie teplovýmenných plôch a spaľovacieho priestoru zaručuje dokonalosť spaľovania s vysokou účinnosťou a nízkou tvorbou škodlivých látok v spalinách. Na dne prikladacieho priestoru sa nachádzajú masívne liatinové rošty, cez ktoré prepadáva popol do popoľníka. Popoľník sa nachádza v samostatnej časti kotla oddelený dvierkami, takže čistenie je možné vykonávať aj počas prevádzky kotla.Táto konštrukcia kotlov PYROGAS umožňuje dosiahnuť dostatočne veľkú teplotu v spaľovacej komore,

ako aj dostatočne dlhý čas na udržanie spalín v kotly, ktoré sú potrebné na dostatočné vyhorenie spáliteľných plynov. V kotloch je zabudovaný integrovaný medený výmenník, ktorý zabezpečuje ochrannú funkciu kotla proti prekúreniu.

 

 Kotol je vybavený odťahovým spalinovým ventilátorom, čo zabezpečuje jednoduchú obsluhu a minimalizuje zadymovanie priestorov kotolne. Prevádzka kotla je riadená mikroprocesorovým regulátorom.

 


Kotol je možné pripojiť k vykurovacej sústave závitovými spojmi G 6/4“.

 

 

Prednosti kotlov MODRATHERM PYROGAS:

 

 • možnosť spaľovania mäkkého i tvrdého dreva
 • veľké prikladacie dvierka
 • primárny aj sekundárny vzduch sa predohrieva na vysokú teplotu
 • vysoká účinnosť spaľovania – nízka spotreba paliva
 • ekologické spaľovanie – nízke emisné hodnoty - trieda 5 podľa normy EN 303-5
 • kotol je dodávaný s  bezpečnostným zariadením proti prekúreniu
 • automatické vypnutie odťahového ventilátora při vyhorení paliva
 • veľký prikladací priestor
 • samostatná popoľníková časť oddelená od spaľovacieho priestoru – čistenie aj počas prevádzky kotla
 • termostatická regulácia odťahového ventilátora
 • segmentová keramická komora LAC FIRE 1800/20 SiC s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou chránená oceľovým krycím plechom proti poškodeniu
 • zabudovaný odťahový ventilátor – minimalizovanie zadymovania pri prikladaní
 • prevádzka kotla riadená mikroprocesorovým regulátorom – vysoký komfort ovládania a riadenia centrálneho kúrenia a prípravy TÚV 

imgp4147

 

Splyňovacie kotly PYROGAS sú riadené elektronickým mikroprocesorovým Regulátorom, ktorý spĺňa všetky požiadavky na jednoduchú obsluhu a vysoký komfort. Bezpečná prevádzka kotla je zabezpečená 2 bezpečnostnými termostatmi a bezpečnostným výmenníkom proti prekúreniu. Popis funkcií regulátora je popísaný v časti „Regulačné a zabezpečovacie prvky“